Potrzebna ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa – publikujemy rekomendacje CYBERSEC PL

cybersecpl_foto (93)

Potrzebna jest ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa, która będzie szeroko konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi interesariuszami – wskazuje Instytut Kościuszki w opublikowanych dziś rekomendacjach z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL. Dokument zawiera konkretne pomysły rozwiązań mających na celu wzmocnienie narodowego cyberbezpieczeństwa Polski.

– Mamy nadzieję, że rekomendacje będą ważnym punktem odniesienia dla podmiotów zaangażowanych w proces budowy polskiego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. MC, BBN, czy MON. Ważną rolę będzie odgrywał również sektor prywatny, który powinien aktywnie włączyć się
w tworzenie fundamentów współpracy publiczno-prywatnej – mówi Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki.

W dokumencie podkreślona została konieczność stworzenia ośrodka koordynującego strategiczne działania związane z budową systemu cyberbezpieczeństwa RP.  W pierwszej kolejności należy skupić się na integracji wysiłków różnorodnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze. Niezbędne jest również stworzenie sprawnego, skutecznego i kompleksowego systemu zapobiegania łamaniu prawa oraz prowadzenia działalności przestępczej w cyberprzestrzeni, a także systemu ujawniania i ścigania takiej działalności. W tym zakresie, zdaniem ekspertów, konieczne jest nadanie instytucjom publicznym odpowiednich kompetencji. Działania te mają charakter prewencyjny i mogą przyczynić się do obniżenia rosnącego w szybkim tempie poziomu cyberprzestępczości.

Ważnym problemem poruszanym przez ekspertów jest również coraz większy deficyt specjalistów
w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa. Mając na uwadze strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego Polski, należy określić zapotrzebowanie na konkretne cyfrowe kompetencje zawodowe. Dzięki temu, możliwe będzie budowanie kapitału ludzkiego w sektorze cyberbezpieczeństwa, który w najbliższych latach będzie rozwijał się w bardzo szybkim tempie. W tym kontekście, uwzględnić należy m.in. potencjał naszych rodzimych inżynierów i programistów, którzy kształceni są przez polskie uczelnie na światowej klasy specjalistów. Rozwój polskiego sektora IT i cyberbezpieczeństwa może stanowić wartość dodaną dla polskiej gospodarki i pomóc Polsce wyjść z pułapki średniego dochodu, zwłaszcza jeśli uda się zatrzymać w kraju najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Dodatkowo, konieczne jest również uruchomienie programu zamówień rządowych i wojskowych
w zakresie bezpieczeństwa narodowego, które umożliwią stworzenie wewnętrznego rynku na produkty cyberbezpieczeństwa. Finansowanie takich projektów zapewnić można z m.in. budżetu programu „Innowacyjna Polska”, czy przeznaczenia pewnej puli budżetu MON – ok. 2% PKB. Te kwoty pozwoliłyby zbudować polski odpowiednik DARPA.

Jak wskazuje Instytut Kościuszki, kompetencje oraz produkty i usługi dla sektora cyberbezpieczeństwa powinny być rozwijane i tworzone w tzw. „cyberhubach” – organizmach skoncentrowanych na tworzeniu zachęt dla rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa, edukujących zasoby ludzkie, łączących popyt z podażą oraz tworzących sektor badań i rozwoju. Jedną z pierwszych inicjatyw w tym zakresie jest rozpoczęty przez Instytut Kościuszki projekt mający na celu stworzenie „CYBERSEC HUBu”
w Krakowie.

Dokument zawierający wnioski z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa koncentruje się na czterech ścieżkach tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. – Rekomendacje zostaną przekazane najważniejszym decydentom politycznym, przedstawicielom sektora biznesu i środowisk eksperckich, a następnie Instytut Kościuszki oceni, na ile pomysły te udało się zrealizować – podkreśla dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC PL, ekspert Instytutu Kościuszki.

CYBERSEC PL zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prokuratora Krajowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Finansów. Partnerzy Strategiczni: PGNiG, PGZ, PZU, PKO Bank Polski, Tauron. Partnerzy Główni: Comarch, Asseco, Exatel. Partner: Comp. Patronat medialny nad konferencją sprawowały: Polskie Radio, TVP Info, Centrum Prasowe PAP, Polska Zbrojna, Cire, Biznes Alert, Cyberdefence24, Bezpieczeństwo i Obronność. Głównym organizatorem i pomysłodawcą corocznego forum jest Instytut Kościuszki. Partner Programowy: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

POBIERZ DOKUMENT Z REKOMENDACJAMI CYBERSEC PL 2016:

rekomenacje_okładka

 

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL to krajowa odsłona Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU, corocznej konferencji poświęconej strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Europy. Pierwsza edycja CYBERSEC EU odbyła w dn. 28-29 września 2015 r.
w Krakowie. Wydarzenie zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie.

 

***

 

II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU zaplanowane jest w terminie 26-27 września br. w Krakowie.

Aby zobaczyć zapowiedź konferencji kliknij tutaj:

 

YouTube_Logo

 

Więcej szczegółów tutaj:

https://cybersecforum.eu/

 

O Instytucie Kościuszki

Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym – think tank – o charakterze non profit, założonym w 2000 r. W prace Instytutu zaangażowani są naukowcy, pracownicy polskiej i europejskiej administracji oraz praktycy działalności publicznej i społeczno-gospodarczej. Instytut tworzy ekspertyzy i rekomendacje programowe dla europejskich i polskich instytucji publicznych, jest również pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji CYBERSEC EU i CYBERSEC PL.

 

Kontakt dla mediów:

Natalia Płonka

PR Manager

Instytut Kościuszki

Natalia.plonka@ik.org.pl

+ 48 609 956 907