Lior Tabansky

Lior Tabansky

Pracownik naukowy w Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, Uniwersytet Telawiwski

Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii w Cyber Security Group – firmie doradczej z Tel Avivu.
Lior prezentuje unikalną strategiczną metodologię cyberbezpieczeństwa, popartą ekspertyzą w dziedzinie nauk politycznych i studiów nad bezpieczeństwem (obrona rozprawy doktorskiej przewidziana na rok 2017), doświadczeniem zdobytym w think-tankach, instytucjach publicznych i prywatnych wysokiego szczebla oraz piętnastoletnią profesjonalną praktyką w sektorze IT.
Jest współautorem wydanej niedawno książki Cybersecurity in Israel napisanej wspólnie z Profesorem Ben-Israelem. Cybersecurity in Israel jest pierwszym kompleksowym sprawozdaniem dotyczącym ewolucji polityki cyberbezpieczeństwa Izraela, związanych z nią dylematów i działań na przestrzeni dziesięcioleci z perspektywy wtajemniczonego w te procesy eksperta.
Lior Tabansky rozwija także unikatową analizę roli, jaką całościowa strategia i krajowy system innowacyjny odgrywają w cyberbezpieczeństwie.