Grzegorz Wójcik

Grzegorz Wójcik

Założyciel i Dyrektor Generalny Autenti

Dyrektor ds. korporacyjnych Allegro Group (grupa Naspers), holdingu zarządzającego wiodącymi, europejskimi platformami handlu elektronicznego i płatności internetowych. Poprzednio, praktycznie tworzył rynki e-commerce dzięki zarządzaniu wieloma biznesami Allegro w 14 krajach Europy, jako Allegro Group CEO. Jego 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obejmuje budowę innowacji internetowych w sieci radiowej RMF, założenie portalu Interia.pl oraz rozwój multimedialny Grupy ITI (telewizji TVN i portalu Onet, spółki DreamLab). Jest także założycielem i prezesem Autenti.com – platformy do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet.
Będąc aktywnie zaangażowanym w wiele inicjatyw non-profit, wspierał gospodarkę cyfrową pełniąc funkcje w zarządach Izby Gospodarki Elektronicznej, E-Commerce Europe, Związku Pracodawców Cyfrowych Lewiatan czy Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej. Ponadto, jako mentor aktywnie wspiera liczne inicjatywy start-up’owe.
Jako szef Rady Nadzorczej PBI (Polskie Badania Internetu) inicjował standard badań Internetu w Polsce, będąc odpowiedzialnym za skoordynowane wysiłków 6-ciu największych konkurentów.