Andrzej Kozłowski

Andrzej Kozłowski

Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, redaktor prowadzący portal Cyberdefence24.pl

Doktor nauk politycznych. Dysertację doktorską pod tytułem: „Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w cyberprzestrzeni (1993-2012). Studium komparatystyczne” obronił na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim i Collegium Civitias z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Redaktor prowadzący portal Cyberdefence24.pl należący do grupy Defence24.pl. Odbył staże w Hague Center for Strategic Studies, PISM, BBN, ambasadzie RP w Hadze i w Parlamencie Europejskim. Autor ponad 15 publikacji naukowych i uczestnik ponad 30 konferencji ( m.in. King’s College, University of Manchester, Goethe University Frankfurt).