Andrzej Zybertowicz

Andrzej Zybertowicz

Pracownik naukowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W latach 1973-77 studiował historię na UMK w Toruniu (specjalizacja: archiwistyka) i UAM w Poznaniu. Od r. 1977, tj. od początku pracy naukowej, związany z UMK w Toruniu. Początkowo pracował w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych UMK, następnie od 1989 do 1995 w Katedrze Socjologii UMK, a od 1995 do chwili obecnej w Instytucie Socjologii UMK. Doktorat na Wydziale Historycznym UAM w 1985 r. z metodologii historii. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku z socjologii. Rozprawa habilitacyjna poprzedzona była zagranicznymi pobytami stypendialnymi (na uniwersytetach w Oxfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbour) pod koniec lat 80. i na początku 90. ubiegłego stulecia. Występował z wykładami gościnnymi, referatami konferencyjnymi i brał udział w międzynarodowych seminariach w Australii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii UMK. Był również członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – lata 2003-2006. Od 2003 r. jest ekspertem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od 2004 kieruje Zakładem Interesów Grupowych w IS UMK. Przewodniczył Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu VII-go Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), który odbył się w Toruniu we wrześniu 2005. W 2006 roku stworzył Podyplomowe Studium Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W lipcu 2007 powołany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko głównego doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa, które to stanowisko zajmował do listopada 2007 roku. Od stycznia 2008 roku jest doradcą Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa.

Od połowy lat 1990-tych komentuje wydarzenia społeczne i polityczne dla regionalnych i ogólnopolskich mediów drukowanych i elektronicznych.

Współautor “Samóbójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat”.