Piotr Pacyna

Piotr Pacyna

Pracownik naukowy w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

Dr inż. Piotr Pacyna jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego zainteresowania obejmują systemy złożone oraz bezpieczeństwo systemów i sieci. Pracował w dużych projektach międzynarodowych 5-go, 6-go i 7-go PR UE. Kierował projektami. Uczestniczył w międzynarodowych zespołach badawczych oraz w krajowych projektach rozwojowych. Wykładał na Uniwersytecie Karola III w Hiszpanii. Uczestniczył w procesach standaryzacyjnych w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-T. Określił sposób wykorzystania architektury korporacyjnej do obsługi zagadnień bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Posiada certyfikaty PRINCE2 Practitioner/Approved Trainer oraz TOGAF 9.1 Level 2.