Nikodem Bończa Tomaszewski

Nikodem Bończa Tomaszewski

Prezes Zarządu w Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.
Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.
Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe, które udostępniają kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług OBYWATEL.GOV.PL, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.
Polska branża menadżerów IT wyróżniła go prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.