Izabela Lewandowska – Wiśniewska

Izabela Lewandowska – Wiśniewska

Koodynator projektu „Cyber Industry”, koordynator-starszy inżynier ryzyka w PZU Lab

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Absolwentka studiów podyplomowych Bezpieczeństwo procesów przemysłowych Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy – CIOP, Autoryzacja techniczna – UDT w zakresie bezpieczeństwa procesowego. Wdrożeniowiec, pełnomocnik, trener i audytor systemów zarządzania związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, jakością, CSR, PSM, IWAY, EMAS, OHSAS, AQAP, zarządzania ryzykiem. Specjalista zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa technicznego PSM, rozwiązań systemowych dla klientów biznesowych oraz projektów innowacyjnych w zakresie Infrastruktury Krytycznej, ZZR i ZDR, analiz dotyczących zarządzania ryzykiem (Hazop, FMEA, LOPA, PHA, ATEX), ciągłości działania. Ekspert bezpieczeństwa i BHP z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych dotyczących bezpieczeństwa w wielu sektorach, m. in. w sektorze przemysłowym, logistycznym, wojskowym.