AGENDA KONFERENCJI CYBERSEC PL 2017

9:30 – 9:45
ROZPOCZĘCIE

 • Izabela Albrycht – Prezes Instytutu Kościuszki, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC
 • Prowadzenie konferencji: Łukasz Cioch – Rzecznik prasowy CYBERSEC 2015/2016


9
:45 – 10:00
PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII CYBERBEZPIECZEŃSTWA RP

Wstęp do dyskusji panelowej poświęconej implementacji zapisów Strategii.

 • Piotr Januszewicz – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji


10:00 – 11:15
PANEL OTWIERAJĄCY – STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RP – JAK WDROŻYĆ W ŻYCIE KLUCZOWE DZIAŁANIA

Panel poświęcony analizie najważniejszych kierunków działań zawartych w kluczowym dokumencie z punktu widzenia rozwoju cyberbezpieczeństwa Polski – Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022. Celem debaty na temat implementacji dokumentu będzie zidentyfikowanie działań i czynników, które przyczynią się do jak najbardziej efektywnego i skutecznego wdrażania Strategii. Wnioski z rozmowy stanowić będą ważne źródło rekomendacji dla powstającej ustawy o cyberbezpieczeństwie.


11:15 – 11:30
PRZERWA KAWOWA11:30 – 12:15

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – OCHRONA DANYCH W ERZE SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO

Unijne rozporządzenie GDPR wprowadza wiele zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, także tych przetwarzanych za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem muszą być dyskutowane w bardzo ścisłej relacji z zagadnieniami dotyczącymi prywatności. Celem panelu jest określenie działań niezbędnych, aby skutecznie mierzyć się z nowymi wyzwaniami dla ochrony danych osobowych.

 

11:15 – 13:15
STARTUP SESSION powered by CYBERSEC HUB 

10 wybranych startupów oferujących rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa zaprezentuje swoje 3 minutowe wystąpienia. Panel inwestorów oraz ekspertów oceni a następnie wybierze zwycięzców. Zdobędą oni szansę występu na scenie głównej podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2017.

MIEJSCE: Loża Biała (I piętro)

(wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia)

 12:15-13:15

CYBEROBRONA POLSKI PO SZCZYCIE NATO W WARSZAWIE

Konkluzje ubiegłorocznego szczytu NATO dotyczące budowy cyberobrony Sojuszu zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym Cyber Defence Pledge. Postanowienia te nakładają na państwa członkowskie obowiązki w zakresie wzmacniania narodowych zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Celem panelu jest omówienie działań już podjętych przez polski resort obrony oraz przedstawienie kolejnych niezbędnych kroków. Dyskusja dotyczyć będzie także współpracy publiczno-prywatnej w obszarze cyberbezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia kraju.

 • płk Paweł Dziuba – Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Mirosław Maj – Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Zdzisław Wiater – Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, dyrektor Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland S. A.
 • moderacja: kmdr por. Wiesław Goździewicz – Radca Prawny w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy

13:15-14:15
LUNCH KONTYNENTALNY


14:15- 14:30

KRAJOWE INNOWACJE DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Przedstawienie roli jaką odgrywa narodowa strategia w procesie kreowania innowacji budujących cyberbezpieczeństwo. Zagadnienie przedstawione zostanie na przykładzie Izraela – lidera w zakresie cyberinnowacji.

 • dr Lior Tabansky – Pracownik naukowy w Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, Uniwersytet Telawiwski


14:30 – 15:30

POLSKI RYNEK CYBERBEZPIECZEŃSTWA – W POSZUKIWANIU INNOWACJI

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022 obejmuje rozwój sektora innowacyjnych produktów i usług zapewniających cyberbezpieczeństwo. To wielka szansa dla krajowych firm technologicznych, a zwłaszcza startupów tworzących najbardziej innowacyjne rozwiązania. Panel dyskusyjny poświęcony jest identyfikacji szans i zagrożeń stojących przed polskimi przedsiębiorstwami w tym obszarze. Eksperci porozmawiają na temat narzędzi instytucji rządowych, które mogą wesprzeć realizację Strategii. Ważnym wątkiem będzie także rozwój samego rynku cyberbezpieczeństwa i wyzwania sektora prywatnego płynące z globalnej transformacji cyfrowej.

 • dr Jacek Orzeł – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Rozwoju
 • Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU Życie S.A.
 • dr Karel Obluk – Partner w Evolution Equity
 • George Slawek – Współzałożyciel i Dyrektor Generalny Cyberus Labs
 • Grzegorz Wójcik – Założyciel i Dyrektor Generalny Autenti
 • moderacja: Robert Siudak – Koordynator projektu CYBERSEC HUB, ekspert Instytutu Kościuszki

15:30 – 15:45
PRZERWA KAWOWA15:45 – 16:00

RAPORTOWANIE CYBERINCYDENTÓW – DOBRE PRAKTYKI I REKOMENDACJE

Zaprezentowanie rekomendacji przygotowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci (ENISA) dotyczących skutecznego raportowania incydentów teleinformatycznych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia nowych obowiązków, jakie nakładać będzie Dyrektywa NIS.

 • Krzysztof Silicki – Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)


16:00 – 17:00

CYBERBEZPIECZEŃSTWO POLSKIEGO PRZEMYSŁU

Tegoroczna edycja konferencji poprzedzona zostanie intensywnymi warsztatami agregującymi wiedzę praktyczną w obrębie sektorów kluczowych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Robocza dyskusja ekspertów umożliwi zdefiniowanie wyzwań i wypracowanie metod zabezpieczania obszarów strategicznych. Wnioski z warsztatów zostaną przedstawione podczas panelu dyskusyjnego, a następnie opracowane i rozwinięte w formie raportu końcowego. Dzięki współpracy interesariuszy, rozwiązania zaproponowane podczas konferencji uwzględniać będą specyfikę i najważniejsze potrzeby każdego z sektorów.

 • dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr inż. Piotr Pacyna – Pracownik naukowy w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
 • Izabela Lewandowska-Wiśniewska – Koodynator projektu „Cyber Industry”, koordynator-starszy inżynier ryzyka w PZU Lab
 • Jarosław Sordyl – Kierownik Wydziału Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Audytu i Bezpieczeństwa PSE S.A.
 • Tomasz Chodor – Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej PGNiG
 • Szymon Kowalczyk – Dyrektor Wykonawczy ds. IT w TAURON Polska Energia
 • moderacja: dr Andrzej Kozłowski – Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, redaktor prowadzący portal Cyberdefence24.pl

17:00 – 18:00
DEBATA-WYWIAD – WYZWANIA CYFROWEGO ŚWIATA

Rozmowa Edwarda Lucasa, światowej sławy dziennikarza The Economist, autora wydanej niedawno w Polsce książki Oswoić cyberświat. Tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie oraz prof. Andrzeja Zybertowicza, doradcy społecznego Prezydenta Andrzeja Dudy, naukowca oraz autora książki Samobójstwo Oświecenia?. Dyskusja stanowić będzie intelektualną refleksję na temat funkcjonowania współczesnych społeczeństw w cyfrowym świecie.

 • Edward Lucas – Redaktor tygodnika The Economist
 • dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK – Pracownik naukowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • moderacja: Michał Szułdrzyński – Zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita

18:00 – 18:15
WYZWANIA DLA POLSKIEJ ENERGETYKI
Prezentacja dotyczyć będzie założeń w kwestii CERT-u sektorowego dla energetyki.

 • dr Łukasz Kister – Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., kierownik Zespołu CERT PSE