Szymon Kowalczyk

Szymon Kowalczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. IT w TAURON Polska Energia

Szymon Kowalczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy o specjalizacji systemy i sieci komputerowe. Zawodowo z informatyką jest związany od 23 lat. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie realizacji projektów fuzyjnych , konsolidacji systemów i infrastruktury, optymalizacji procesów i kosztów IT. W 2007 otrzymał nagrodę za zajęcie 1 miejsca za prowadzony projekt konsolidacji platform poprzez wirtualizację w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Common Europe w kategorii Infrastructure Simplification. W 2009 odebrał nagrodę za zajęcie 1 miejsca w konkursie organizowanym przez HDI Poland w kategorii przedsięwzięcie roku 2008 za realizację projektu „Optymalizacja i doskonalenie Biznesu poprzez konsolidację Usług IT”. W latach 2010 -2012 był Dyrektorem programu „Annapurna” , którego celem było stworzenie nowoczesnego banku w oparciu o rozwiązania mobilne wykorzystując potencjał sieci sprzedaży i technologii jednego z kluczowych operatorów komórkowych w Polsce. W latach 2012-2013 realizował projekt reorganizacji i konsolidacji jednostek IT, którego celem było zwiększenie efektywności oraz optymalizacji procesów przy wdrażaniu zmian przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich parametrów dostępności Usług IT.