Marek Kubiak

Marek Kubiak

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Marek Kubiak jest specjalistą w zakresie planowania operacyjnego i ratownictwa. Od 17 grudnia 2015 roku dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W latach 2007-2008 pełnił służbę jako Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a wcześniej, w latach 2006-2007 był Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP. Dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi. Za kierowanie akcją gaszenia pożaru Elektrowni Pątnów w Koninie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno – Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Posiada także uprawnienia Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

Nauczyciel, działacz samorządu powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.