Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Dardziński jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Nadzoruje Narodowym Centrum Badania i Rozwoju oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zajmuje się badaniami nad doktrynami ekonomicznymi, w tym szczególnie ordoliberalizmem oraz polityką gospodarczą. Studiował na Uniwersytecie w Hamburgu i Fryburgu Szwajcarskim. Kierował Gabinetem Politycznym Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym był współodpowiedzialny za reformy związane z deregulacją zawodów. Były ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.