CZYM JEST CYBERSEC PL?

Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu systemu cyberbezpieczeństwa Polski. Tworzymy rozwiązania, które wspierają prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni oraz rozwój polskiej gospodarki.

REKOMENDACJE WYPRACOWANE PODCZAS CYBERSEC PL 2017

KONFERENCJA
PUBLIC POLICY

Podążamy za cyfrowymi megatrendami i proponujemy strategiczne kierunki rozwoju polskiego systemu cyberbezpieczeństwa oraz polityk publicznych.

NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA

Tworzymy praktyczne rekomendacje, budujemy świadomość i społeczną odpowiedzialność biznesu w obszarze cyberbezpieczeństwa.

PŁASZCZYZNA
WSPÓŁPRACY

Wspieramy współpracę sektora publicznego, biznesu, środowisk eksperckich, startupów i organizacji pozarządowych umożliwiając wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

WZMACNIANIE
POZYCJI POLSKI

Podejmujemy najbardziej aktualne wyzwania stojące przed Polską w cyberprzestrzeni i  budujemy porozumienie w kwestiach kluczowych dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Poszukiwanie skutecznych rozwiązań instytucjonalno-prawnych dla budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ochrona infrastruktury krytycznej, rozwój współpracy publiczno-prywatnej.

ŚCIEŻKA
OBRONA

Zwiększenie roli i potencjału polskiej armii w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa, implementacja postanowień szczytu NATO w Warszawie, rozwój polityki cyberbezpieczeństwa Sojuszu.

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Nowe trendy, wyzwania i możliwości rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w świetle nowej Strategii, polskie cyberinnowacje jako odpowiedź na cyberzagrożenia.

ŚCIEŻKA
BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego we wspólnych inicjatywach tworzenia podstaw regulacyjnych i rozwijania dojrzałych rynków cyberbezpieczeństwa.

DLACZEGO CYBERSEC PL?

REWOLUCJA
CYFROWA

Kluczowe aspekty życia społecznego i gospodarczego przenoszą się do cyberprzestrzeni. Sukces rewolucji 4.0 w Polsce zależy od tego czy zbudujemy efektywny system cyberbezpieczeństwa państwa i gospodarki.

ZAGROŻENIA
HYBRYDOWE

Cyberprzestrzeń to arena działań wojennych i politycznej gry. Wojna hybrydowa z komponentem cyberoperacji oraz walka informacyjna zagrażają również Polsce. Niezbędne jest budowanie narodowych zdolności oraz współpraca w ramach NATO i UE.

KLUCZOWE
WYZWANIA

Blackout, paraliż funkcjonowania szpitali, lotnisk czy banków jako skutki cyberataków mogą być dla Polski katastrofalne. Narodowy i sektorowe CERTy, centra bezpieczeństwa, cyberpolisy to minimum działań, które należy pilnie podjąć aby zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną.

CYBER
INNOWACJE

Innowacyjne polskie rozwiązania powinny powstawać w nowoczesnych centrach R&D i hubach skupiających nasz potencjał cyfrowy. W procesie tym, kluczowa będzie współpraca z uczelniami i klientami końcowymi oraz wsparcie funduszy publicznych i prywatnych.

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONI HONOROWI

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONI INSTYTUCJONALNI

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER PROGRAMOWY