Łukasz Kister

Łukasz Kister

Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., kierownik Zespołu CERT PSE

Naukowiec i praktyk. Doktor nauk o bezpieczeństwie i wykładowca akademicki. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, antyterroryzmu, funkcjonowania systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Redaktor naczelny półrocznika naukowego „Securitologia”.
Ekspert bezpieczeństwa. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Współtwórca i Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Ochrony Krytycznych Systemów Europejskiej Sieci Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E). Ambasador Polskiej Gospodarki.