Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Wojciech Rafał Wiewiórowski jest Zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) od grudnia 2014 r. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W latach 2010-2014 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Art. 29 w 2014 r. Kierował w latach 2003-2010 Pracownią Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, informatyzacją administracji publicznej oraz zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej.