Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Patronem CYBERSEC PL 2017

Mamy przyjemność poinformować, że II Polskie Forum Cyberbezpieczenstwa – CYBERSEC PL 2017 zostało objęte Patronatem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej – Pana Bartłomieja Grabskiego, który wystąpi na konferencji o godzinie 10.00 podczas panelu otwierającego – STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RP – JAK WDROŻYĆ W ŻYCIE KLUCZOWE DZIAŁANIA. Będzie on poświęcony analizie najważniejszych kierunków działań zawartych w kluczowym dokumencie z punktu widzenia rozwoju cyberbezpieczeństwa Polski – Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

.