Zapowiedź I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa

8 kwietnia w Warszawie odbędzie się I Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Polski. Wśród głównych tematów eksperckiej dyskusji znajdą się m.in. takie kwestie, jak tworzenie mechanizmów skutecznej współpracy publiczno-prywatnej, zwiększenie roli wojska w cyberprzestrzeni, rosnący deficyt specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie innowacyjności polskiego przemysłu.

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego oraz militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Nasz kraj stoi przed koniecznością przeformułowania tradycyjnych koncepcji związanych z bezpieczeństwem narodowym, a w konsekwencji zbudowania efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa.

– CYBERSEC PL stworzyliśmy z myślą o budowaniu narodowych zdolności, pozwalających na prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą dyskusji najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w ten proces – ocenia Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki – głównego organizatora konferencji.
W I Polskim Forum Cyberbezpieczeństwa udział wezmą kluczowi polscy decydenci polityczni, przedstawiciele krajowych przedsiębiorstw prywatnych i świata nauki. Na liście potwierdzonych prelegentów CYBERSEC PL znajdują się m.in. Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Bartosz Kownacki – Wiceminister Obrony Narodowej, Mariusz Stus – I Radca Wydziału Politycznego NATO, Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Pyznar – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Krzysztof Silicki – Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy z ENISA.

Celem wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji dla wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa naszego kraju. Dokument ten zostanie przekazany przedstawicielom najważniejszych instytucji publicznych, a następnie proces ich wdrażania będzie monitorowany. Jak dodają organizatorzy, Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa to inicjatywa, która jako jedna z nielicznych w Polsce podejmie problem cyberbezpieczeństwa w sposób kompleksowy.

– Dzisiaj kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są ściśle powiązane z całym bezpieczeństwem narodowym. Nie może być mowy o silnych i bezpiecznych państwach bez skutecznych działań w cyberprzestrzeni – mówi Joanna Świątkowska, dyrektor programowy konferencji, członek Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN.

Wydarzenie zainauguruje specjalny panel otwierający z udziałem przedstawicieli ministerstw, pt. „Cyberbezpieczeństwo jako długofalowe wyzwanie dla państwa.” Ponadto, w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Biznes i Przyszłość, uczestnicy dyskusji porozmawiają m.in. takie tematy, jak: cyberochrona strategicznych infrastruktur kraju, modernizacja polskiej armii w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego, rosnąca luka specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa jako wyzwanie dla systemu edukacji, a także stymulowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw..

Konferencji towarzyszyć będzie również zamknięta sesja specjalna, podczas której eksperci omówią główne tezy raportu Instytutu Kościuszki, zawierającego rekomendacje przed warszawskim szczytem NATO. Wnioski z dyskusji włączone zostaną do ostatecznej wersji publikacji „NATO Road to Cybersecurity”, która zaprezentowana zostanie w maju. Podczas lipcowego szczytu Sojuszu w Warszawie cyberbezpieczeństwo omawiane będzie w ramach tzw. trzeciego „koszyka” tematów. Organizatorzy CYBERSEC PL liczą, że konkluzje raportu będą stanowić ważny głos w procesie tworzenia polskiego stanowiska w obszarze strategii cyberbezpieczeństwa krajów NATO.

Działania w zakresie wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa Polski podejmowane są m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji, które 8 marca zakończyło konsultacje społeczne do założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP. Wyzwania te adresuje również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które powołało Zespół ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Zadaniem grupy eksperckiej będzie m.in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w tym obszarze. Poza rozmowami na najwyższym politycznym szczeblu, istotną rolę pełnić będzie również współpraca z sektorem biznesu, zwłaszcza w zakresie konsultacji projektów legislacyjnych tworzonych na poziomie unijnym. Obecnie procedowana jest również Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji – Network and Information Security (NIS) Directive, której kształt Komisja Europejska uzgodniła z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w grudniu ubiegłego roku.

I Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prokuratora Krajowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. CYBERSEC PL zgromadzi najważniejszych przedstawicieli polskich instytucji publicznych, środowisk eksperckich, a także kluczowych przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw prywatnych. Partnerzy Strategiczni: PGNiG, PGZ, PZU. Partnerzy Główni: Comarch, Asseco, Exatel. Partner: Comp. Patronat medialny nad konferencją sprawują: Polskie Radio, TVP Info, Centrum Prasowe PAP, Polska Zbrojna, Cire, Biznes Alert, Cyberdefence24, Bezpieczeństwo i Obronność. Głównym organizatorem i pomysłodawcą forum jest Instytut Kościuszki. Partner Programowy: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Agenda i prelegenci na: http://bit.ly/1RzGG4r

***
Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL to część długofalowego projektu Instytutu Kościuszki o nazwie Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

CYBERSEC to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Europy. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła w dn. 28-29 września 2015 roku w Krakowie. Wydarzenie zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie. II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa zaplanowane jest w terminie 26-27 września 2016 r.

Dowiedz się więcej o europejskiej edycji CYBERSEC: https://cybersecforum.eu/pl/
Kontakt dla mediów:

Natalia Płonka + 48 609 956 907
e-mail: natalia.plonka@ik.org.pl