W temacie cyberbezpieczeństwa musimy grać do jednej bramki – w Warszawie trwa właśnie CYBERSEC PL

W temacie cyberbezpieczeństwa musimy grać do jednej bramki – mówią zgodnie eksperci zgromadzeni w Warszawie na CYBERSEC PL. Budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, pozwalających na prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni. A także identyfikacja kluczowych problemów bezpieczeństwa w wymiarze teleinformatycznym i wypracowanie rekomendacji dla Polski to główne cele odbywającej się dziś w Warszawie konferencji.

Jak podkreśla dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC i ekspert Instytutu Kościuszki, głównego organizatora konferencji, cyberbezpieczeństwa nie da się zbudować bez współpracy. – Żyjemy w świecie sieciowym, gdzie wszystkie elementy łączą się, współdziałają i muszą być odpowiednio skoordynowane. W cyberbezpieczeństwie tak jak w futbolu, bez strategii, determinacji i konsekwencji meczu nie uda się wygrać – podkreślała dr Świątkowska w czasie debaty otwierającej tegoroczny CYBERSEC PL.

To właśnie wzajemna współpraca i koordynacja były słowami, które padały dziś najczęściej.

Motto, jakie dzisiaj nam przyświeca czyli słowa, że cyberbezpieczeństwo jest grą zespołową to w moim przekonaniu kwestia kluczowa. Wszyscy istotni interesariusze powinni współdziałać, aktywnie angażując się w tworzenie tego systemu, to jest bardzo ważne – mówił Piotr Januszewicz, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Międzyresortowy projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 został już przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i jest w końcowej fazie opracowywania.

Strategia to jednak tylko 28 kartek, to zarazem pierwszy krok, teraz musimy przejść do planu realizacji. Dzięki tym działaniom będziemy mogli wpływać aktywnie na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni – podkreślał przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Działania w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa podejmują także Ministerstwo Obrony Narodowej  i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Komendzie Głównej Policji powstało biuro do walki z cyberprzestępczością, specjalne odziały znajdują się też w każdej Komendzie Wojewódzkiej. Swoje centrum operacyjne tworzy Komenda Główna Straży Granicznej. W ramach programu modernizacji służb mundurowych planowane są kolejne inwestycje dotyczące cyberbezpieczeństwa – tłumaczy Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w MSWiA. Zdaniem przedstawicieli administracji rządowej, w tej chwili bardzo mocno należy się skupić również na edukacji. – Wspólnie z MON i MSWiA będziemy się starać implementować rozwiązania w zakresie cyberedukacji. Na tym jednak nie koniec. Naszą siłą są wybitni utalentowani informatycy. Chcemy dla nich stworzyć odpowiednie warunki, tak by zamiast pracy w korporacji wybrali zatrudnienie w administracji publicznej. Naszym celem jest włączenie polskich informatyków w proces budowy europejskiego systemu sztucznej inteligencji – mówiła Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, i dodawała, że w zakresie cyberbezpieczeństwa, Polska tak naprawdę nie ma się czego wstydzić. – W tej sferze nie mamy opóźnień. To, czego brakuje to skutecznej koordynacji cyberprzestrzeni i współpracy, zwłaszcza ponad sektorowej – podkreślała.

Organizowane przez Instytut Kościuszki II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa to krajowa edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa odbędzie się w dn. 9-10 października br. w Krakowie.

Co łączy football i sferę cyber? Zobacz spot z otwarcia CYBERSEC PL: https://www.youtube.com/watch?v=bFcCXM2nnOE

***

Instytut Kościuszki to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Misją think tanku jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

 

Kontakt dla mediów:

Natalia Płonka

CYBERSEC PR Manager

Natalia.plonka@ik.org.pl

+48 609 956 907