Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wśród patronów honorowych Forum

Do grona patronów honorowych I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa dołączyło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

“Jestem przekonany, że Państwa przedsięwzięcie będzie platformą umożliwiającą wymianę poglądów i doświadczeń oraz miejscem sprzyjającym budowaniu współpracy zmierzającej do wypracowania przyszłych, kompleksowych rozwiązań.”

Marek Kubiak, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

RCB to kolejny patron instytucjonalny CYBERSEC PL.

Jak dotąd, wydarzenie objęte zostało również patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

RCB_logo_pelne_rgb-01