Dr Joanna Świątkowska – dyrektor programowy CYBERSEC PL członkiem Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa BBN

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP powołanego zarządzeniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została dr Joanna Świątkowska – dyrektor programowy CYBERSEC PL, specjalista Instytutu Kościuszki.  

Głównym zadaniem grupy eksperckiej będzie m.in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

W skład Zespołu weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, wśród których znalazł się Instytut Kościuszki. Członkami Zespołu mogą być także przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach informatyzacji, spraw wewnętrznych oraz obrony. Przewodniczącym Zespołu został zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.

Więcej na: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7256,W-BBN-powstal-Zespol-ds-cyberbezpieczenstwa.html

 

bbn