Zdzisław Wiater

Zdzisław Wiater

Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, dyrektor Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland S. A.

Zdzisław Wiater jest zatrudniony w Asseco Poland S. A. od 2003 r. na stanowisku inżyniera systemów, następnie kierownika projektów oraz Dyrektora Działu Rozwiązań Systemowych. W latach 2004-2007 oddelegowany do pracy w technicznym centrum bezpieczeństwa informacyjnego – NITC w SHAPE,  Mons (Belgia) obejmującym m.in. centrum reagowania na incydenty komputerowe NATO – NCIRC. W latach 2008-2014 kierował projektami informatycznymi na rzecz centrów szkoleniowych JFTC i JWC NATO.