Wiesław Goździewicz

Wiesław Goździewicz

Radca Prawny w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy

W 2002 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie wstąpił do Sił Zbrojnych i rozpoczął zawodową służbę wojskową jako referent prawny w 43. Bazie Lotniczej Marynarki Wojennej. Służył również w Oddziale Prawa Międzynarodowego Publicznego Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej. W październiku 2009 został przydzielony do Joint Force Training Centre w Bydgoszczy.

Poza codzienną obsługa prawną JFTC, prowadzi szkolenia na temat praktycznych aspektów międzynarodowego prawa humanitarnego i prawnych aspektów operacji wojskowych, zarówno w kontekście działań konwencjonalnych jak i operacji cybernetycznych i operacji w przestrzeni kosmicznej.