Tomasz Chodor

Tomasz Chodor

Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej PGNiG

Jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Uzyskał desygnacje zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, Certified Information Systems Auditor oraz Certified Internal Auditor. W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję głównego specjalisty w Departamencie Inspekcji Bankowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, realizując szeroki zakres zadań audytowych w sektorze bankowym. Specjalizował się w audycie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania obszarem technologii teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. W okresie 2013 – 2015 pełnił funkcję członka Centrum Kompetencji ds. Ryzyka Operacyjnego i IT, utworzonego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Rekomendacji D KNF definiującej zasady zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Od marca 2016 pełni funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.