Maciej Kawecki

Maciej Kawecki

Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za koordynowanie prac nad  nową ustawą o ochronie danych osobowych. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.