Krzysztof Silicki

Krzysztof Silicki

Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

W latach 2001-2013 Krzysztof Silicki był Dyrektorem ds. Technicznych w instytucie badawczym NASK. Od 2004 jest Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), jako członek Rady Zarządzającej tej agencji. Od roku 2014 jest również członkiem Rady Wykonawczej ENISA. Od roku 2016 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej agencji. Jest założycielem pierwszego w Polsce zespołu reagującego na incydenty naruszające bezpieczeństwo w sieci – CERT NASK, działającego współcześnie jako CERT Polska. Pomysłodawca i wieloletni szef organizowanej przez NASK od 1997 r. konferencji „SECURE” – pierwszej w Polsce konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa IT. Ekspert w zespołach roboczych administracji państwowej, Komisji Europejskiej oraz ENISA. Autor ekspertyz, opracowań i wielu wystąpień dotyczących tematyki cyberbezpieczeństwa.