Jędrzej Niklas

Jędrzej Niklas

Ekspert ds. prawnych Fundacji Panoptykon

Jędrzej Niklas jest ekspertem ds. prawnych Fundacji Panoptykon gdzie koordynuje działania związane m.in. z reformą ochrony danych osobowych. Współpracuje również z Centre for Internet and Human Rights przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW. Specjalizuje się w obszarze praw człowieka, nowych technologii oraz szeroko pojętego prawa międzynarodowego. Jego prace badawcze dotyczą takich tematów jak: ochrona danych osobowych, korzystanie z systemów IT w polityce socjalnej, prawnej regulacji algorytmów i mechanizmów profilowania, praw socjalnych czy stosowania nowych technologii w globalnej polityce rozwojowej. Jest autorem opracowań, opinii prawnych, artykułów naukowych i raportów dotyczących szeroko pojętych praw człowieka.