Jarosław Sordyl

Jarosław Sordyl

Kierownik Wydziału Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Audytu i Bezpieczeństwa PSE S.A.

Wieloletni konsultant w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ekspert informatyki śledczej oraz eDiscovery, Lead Auditor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001, a także Certified Lead Penetration Tester.
Wykładowca współpracujący na co dzień z instytucjami szkoleniowymi, akademickimi oraz jednostkami naukowymi w zakresie tematów związanych z bezpieczeństwem IT.
Do 2014 roku członek zarządu Europolu, przedstawiciel Polski na forum Szefów Krajowych Jednostek Europolu, członek grup roboczych Zarządu Europolu ds. IT i korporacyjnych. Produkt Menadżer oraz trener systemów informacyjnych Europolu. Były szef Krajowej Jednostki Europolu w Biurze Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji.
Od ponad 18 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa IT i cyberprzestępczości m.in. w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania.
Posiada wiele certyfikatów związanych z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem teleinformatycznym m.in.: CISSO, CDFE, CPTE, CDRE, ISO 27001 – Lead Auditor, ISO 27002 – Lead Implementer, CLPT – Certified Lead Penetration Tester, ISO 37001 Lead Implementer. Posiada certyfikację MCP: Microsoft Certified Profession.
Członek stowarzyszeń specjalistów organów ścigania „Computer Forensics – IACIS” oraz członek HTCIA – High Technology Crime Investigation Association.