Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jadwiga Emilewicz jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Jest też związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako kierownik Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Specjalizuje się kwestiach związanych z podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej oraz instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Jest działaczkaa społeczną i autorką wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.