Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Rozwoju

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest specjalistą z zakresu ryzyka operacyjnego i strategicznego, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także ekspertem procesowym i projektowym. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Rozwoju, a wcześniej pracował m.in. w: GUS, INVEST-BANK S.A., NBP i PFRON.