George Slawek

George Slawek

Współzałożyciel i Dyrektor Generalny Cyberus Labs

Posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w Europie i USA w zakresie nowoczesnych technologii. Założyciel wielu firm i start-upów działających w obszarze innowacyjnych technologii w Dolinie Krzemowej i w Europie. Przez 13 lat Wiceprezes i Starszy Konsultant w Investment Banking and Capital Markets Group, Bank of America. Pracował nad przestrzeganiem procedur, bezpieczeństwem transakcji oraz zarządzaniem ryzykiem w zakresie transferów pieniężnych. Opracowywał raporty i sprawozdania dla Zarządu Bank of America, Komisji Papierów Wartościowych w USA oraz Rezerwy Federalnej. Był Wiceprezesem Bank of America’s Global Agency odpowiedzialnej za strategie finansowe i kredytowe dla rządów wielu państw świata i firm z grupy „Fortune 500”.  Jako członek Money Transfer Risk Committee Bank of America wprowadzał rekomendacje dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transakcji bankowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako lider biznesu i dyrektor zarządzający w projektach dostarczających innowacyjne technologie na rynek – od prac badawczych i rozwojowych aż po wdrożenie. Były Prezes i Członek Zarządu „US-Polish Trade Council” w Dolinie Krzemowej. Ma na swoim koncie wiele sukcesów na polu zarządzania firmami, zespołami badawczymi i rozwojowymi a także inwestycjami. Wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie z sektora finansów i nowoczesnych technologii by pomóc klientom z w Europie i USA osiągnąć sukces.